Andra båtar

Här finns dokumentation av andra båtar som Carl Plym har ritat. Materialet kommer att kompletteras successivt.